NYARAKA ZA KISHERIA

Sheria na Masharti

Kukubalika Kwa Mkataba Huu

Ufikiaji na utumiaji wako wa tovuti hii (“Tovuti”) inategemea tu Sheria na Masharti haya. Hutatumia Tovuti kwa madhumuni yoyote ambayo ni kinyume cha sheria au marufuku na Sheria na Masharti haya. Kwa kutumia Tovuti unakubali kikamilifu sheria na masharti, masharti na kanusho zilizomo katika notisi hii. Ikiwa hukubali Sheria na Masharti haya lazima uache mara moja kutumia Tovuti.

Ushauri

Yaliyomo kwenye Tovuti hayajumuishi ushauri na haipaswi kutegemewa katika kufanya au kukataa kufanya, uamuzi wowote.

Mabadiliko ya Tovuti, Programu na Huduma

CPS Live LTD. inahifadhi haki ya:

  1. kubadilisha au kuondoa (kwa muda au kwa kudumu) Tovuti au sehemu yake yoyote bila taarifa na unathibitisha kuwa CPS Live LTD. hatawajibika kwako kwa mabadiliko yoyote hayo au kuondolewa.
  2. badilisha, ondoa, au usitishe programu, huduma, au ukuzaji wowote (pamoja na lakini sio tu kwa uhakiki wowote, sehemu zake, leseni, bei) kama inavyotangazwa kwenye tovuti hii wakati wowote bila taarifa na unathibitisha kuwa CPS Live LTD. hatawajibika kwa mabadiliko yoyote au kuondolewa.
  3. badilisha au uondoe vocha zozote za punguzo la ofa au misimbo ya kuponi wakati wowote na notisi na unathibitisha kwamba CPS Live LTD. hatawajibika kwa mabadiliko yoyote au kuondolewa.
  4. badilisha Makubaliano haya wakati wowote, na kuendelea kwako kutumia Tovuti kufuatia mabadiliko yoyote kutachukuliwa kuwa ukubali wako wa mabadiliko hayo.

Viungo vya Tovuti za Wahusika Wengine

Tovuti inaweza kujumuisha viungo vya tovuti za wahusika wengine ambazo zinadhibitiwa na kudumishwa na wengine. Kiungo chochote cha tovuti zingine si uidhinishaji wa tovuti kama hizo na unakubali na kukubali kwamba hatuwajibikii maudhui au upatikanaji wa tovuti hizo.

Hakimiliki

Haki za Haki Miliki katika tovuti hii na nyenzo zinazowashwa au zinazoweza kufikiwa kupitia kwayo ni za 'CPS Live LTD.' au watoa leseni wake. Tovuti hii na nyenzo zilizomo au zinazoweza kufikiwa kupitia kwayo na Haki za Haki Miliki ndani yake haziwezi kunakiliwa, kusambazwa, kuchapishwa, kupewa leseni, kutumika au kutolewa tena kwa njia yoyote (ila kwa kiwango kinachohitajika kabisa, na kwa madhumuni ya, kupata na kwa kutumia tovuti hii).

'CPS Live LTD.' na CPS pamoja na Nembo ya Mji wa Fumba ni alama za biashara ambazo ni za 'CPS Live LTD.' na haziruhusiwi kutumika, kunakiliwa au kunakiliwa tena kwa njia yoyote ile bila ridhaa ya maandishi kutoka 'CPS Live LTD'.

Kwa madhumuni haya "Haki za Haki Miliki" inajumuisha yafuatayo (popote na wakati wowote yanapojitokeza na kwa muda kamili wa kila moja yao): hataza yoyote, alama ya biashara, jina la biashara, alama ya huduma, jina la huduma, muundo, haki ya kubuni, hakimiliki, haki ya hifadhidata, haki za maadili, fahamu jinsi , siri ya biashara na taarifa nyingine za siri, haki katika asili ya mojawapo ya vitu hivi katika nchi yoyote, haki katika hali ya haki za ushindani usio wa haki na haki za kushtaki kwa kupitisha au haki nyingine sawa ya kiakili au ya kibiashara (katika kila kesi iwe au la. iliyosajiliwa au kusajiliwa) na usajili na maombi ya kusajili yoyote kati yao.

Ukomo wa Dhima

Tovuti inatolewa kwa misingi ya "KAMA ILIVYO" na "INAVYOPATIKANA" bila uwakilishi wowote au uidhinishaji uliofanywa na bila dhamana ya aina yoyote iwe ya wazi au ya kudokezwa, ikijumuisha lakini sio tu kwa dhamana zilizodokezwa za ubora wa kuridhisha, usawa kwa madhumuni fulani. , kutokiuka sheria, utangamano, usalama na usahihi.

Kwa kiwango kinachoruhusiwa na sheria, CPS Live LTD. haitawajibika kwa hasara yoyote isiyo ya moja kwa moja au ya matokeo au uharibifu wowote (pamoja na upotezaji wa biashara, fursa, data, faida) unaotokana na au kuhusiana na matumizi ya Tovuti.

CPS Live LTD. haitoi hakikisho kwamba utendakazi wa Tovuti hautakatizwa au bila makosa, kwamba kasoro zitarekebishwa au kwamba Tovuti au seva inayoifanya ipatikane haina virusi au kitu kingine chochote ambacho kinaweza kudhuru au kuharibu.

Hakuna chochote katika Sheria na Masharti haya kitakachotafsiriwa ili kuwatenga au kuwawekea kikomo dhima ya CPS Live LTD. kwa kifo au majeraha ya kibinafsi kutokana na uzembe wa CPS Live LTD. au ya wafanyakazi au mawakala wake.

Malipo

Unakubali kufidia na kushikilia CPS Live LTD. na wafanyakazi na mawakala wake wasio na madhara kutokana na dhima zote, ada za kisheria, uharibifu, hasara, gharama na gharama nyinginezo kuhusiana na madai au hatua zozote zinazoletwa dhidi ya CPS Live LTD. kutokana na ukiukaji wowote wako wa Sheria na Masharti haya au dhima nyingine zinazotokana na matumizi yako ya Tovuti hii.

Upungufu

Ikitokea kwamba kifungu chochote cha Mkataba huu kimetangazwa na mahakama au mamlaka yoyote yenye uwezo kuwa ni batili, kubatilishwa, kinyume cha sheria au vinginevyo hakiwezi kutekelezeka au dalili za Mkataba huu zimepokelewa na wewe au sisi kutoka kwa mamlaka yoyote husika, tutarekebisha hilo. utoaji kwa njia inayofaa kama vile kufikia nia ya wahusika bila uharamu au, kwa uamuzi wetu, kifungu kama hicho kinaweza kukatwa kutoka kwa Makubaliano haya na vifungu vilivyosalia vya Mkataba huu vitabaki katika nguvu na athari kamili.

Sheria Inayotumika na Migogoro

Mkataba huu na mambo yote yanayotokana na Mkataba huu yanatawaliwa na kufasiriwa kwa mujibu wa sheria za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, na ambayo mahakama zake zitakuwa na mamlaka ya kipekee juu ya migogoro yote inayotokana na Mkataba huu na mahali pa utekelezaji wa Mkataba huu. ulikubali kuwa Zanzibar.

Vichwa

Vichwa vimejumuishwa katika Makubaliano haya kwa urahisi pekee na havitaathiri ujenzi au tafsiri ya Makubaliano haya.

Mkataba Mzima

Sheria na masharti haya pamoja na hati zozote zilizorejelewa waziwazi ndani yake, zina Mkataba mzima kati yetu unaohusiana na mada inayoshughulikiwa na kuchukua nafasi ya Makubaliano yoyote ya hapo awali, mipango, ahadi au mapendekezo, yaliyoandikwa au ya mdomo: kati yetu kuhusiana na mambo kama haya. Hakuna maelezo ya mdomo au maelezo ya mdomo yaliyotolewa na upande wowote yatabadilisha tafsiri ya kanuni na masharti haya. Kwa kukubaliana na sheria na masharti haya, hujategemea uwakilishi wowote zaidi ya yale yaliyoelezwa wazi katika sheria na masharti haya na unakubali kwamba hutakuwa na suluhu kuhusiana na uwakilishi wowote wa upotoshaji ambao haujafanywa waziwazi katika Makubaliano haya.

Whatsapp Nasi 
swSW